دانشنامه نقشه ای ایران

نقشه ایران و دانشنامه نقشه ای ایران

نقشه ایران اولین و پر فروش ترین محصول دانا است و همواره توسط تیم طراحی به روز رسانی میشود. گروه دانشنامه نقشه ای ایران، دانا، با 16 سال تجربه تخصصی و عملی مفتخر است به عنوان اولین تولید کننده غیردولتی نقشه های مرجع و سفارشی در خارج از پایتخت، محصولات و خدمات نقشه ای متنوعی را به سراسر کشور ارائه نماید.
نقشه های تولیدی دانا در دو دسته اصلی قرار دارند:
1. نقشه های مرجع یا پایه که حاوی اطلاعات جغرافیائی عمومی و پایه از یک شهر، استان، کشور یا منطقه جغرافیائی خاص، برای مصارف عمومی هستند. نقشه های مرجع یا پایه، عمدتا در [فروشگاه آنلاین دانا] به شکل آماده قابل خرید آنلاین هستند.
2. نقشه های اختصاصی و سفارشی که بنا به نیاز سازمانها، ادارات و شرکتها باید با اطلاعات تخصصی تر طراحی و تولید شوند. برای ثبت سفارش این دسته از نقشه ها میتوانید از فرم [سفارش نقشه] استفاده نمائید.
اطلاعات بيشتر...

نقشه های استانی تولیدی دانا

استان مورد نظر را انتخاب کنید

نقشه ایران به تفکیک 31 استان
u0646u0642u0634u0647 u0627u0633u062au0627u0646 u0641u0627u0631u0633 u0646u0642u0634u0647 u0627u0633u062au0627u0646 u0627u0635u0641u0647u0627u0646 u0646u0642u0634u0647 u0627u0633u062au0627u0646 u062eu0648u0632u0633u062au0627u0646 u0646u0642u0634u0647 u0627u0633u062au0627u0646 u06afu06ccu0644u0627u0646 u0646u0642u0634u0647 u0627u0633u062au0627u0646 u0645u0627u0632u0646u062fu0631u0627u0646 u0646u0642u0634u0647 u0627u0633u062au0627u0646 u0622u0630u0631u0628u0627u06ccu062cu0627u0646 u0634u0631u0642u06cc u0646u0642u0634u0647 u0627u0633u062au0627u0646 u0627u06ccu0644u0627u0645 u0646u0642u0634u0647 u0627u0633u062au0627u0646 u062au0647u0631u0627u0646 u0646u0642u0634u0647 u0627u0633u062au0627u0646 u06a9u0647u06afu06ccu0644u0648u06ccu0647 u0648 u0628u0648u06ccu0631u0627u062du0645u062f u0646u0642u0634u0647 u0627u0633u062au0627u0646 u0686u0647u0627u0631u0645u062du0627u0644 u0648 u0628u062eu062au06ccu0627u0631u06cc u0646u0642u0634u0647 u0627u0633u062au0627u0646 u0647u0631u0645u0632u06afu0627u0646 u0646u0642u0634u0647 u0627u0633u062au0627u0646 u0628u0648u0634u0647u0631 u06a9u0631u0645u0627u0646: u062fu0631 u062fu0633u062a u0637u0631u0627u062du06cc... u06ccu0632u062f: u062fu0631 u062fu0633u062a u0637u0631u0627u062du06cc... u062eu0631u0627u0633u0627u0646 u0631u0636u0648u06cc u0622u0630u0631u0628u0627u06ccu062cu0627u0646 u063au0631u0628u06cc: u062fu0631 u062fu0633u062a u0637u0631u0627u062du06cc... u06afu0644u0633u062au0627u0646: u062fu0631 u062fu0633u062a u0637u0631u0627u062du06cc... u0645u0631u06a9u0632u06cc: u062fu0631 u062fu0633u062a u0637u0631u0627u062du06cc... u0633u06ccu0633u062au0627u0646 u0648 u0628u0644u0648u0686u0633u062au0627u0646: u062fu0631 u062fu0633u062a u0637u0631u0627u062du06cc... u062eu0631u0627u0633u0627u0646 u062cu0646u0648u0628u06cc: u062fu0631 u062fu0633u062a u0637u0631u0627u062du06cc... u0646u0642u0634u0647 u0627u0633u062au0627u0646 u0627u0631u062fu0628u06ccu0644

u06a9u0631u0645u0627u0646: u062fu0631 u062fu0633u062a u0637u0631u0627u062du06cc...

u0646u0642u0634u0647 u0627u06ccu0646 u0627u0633u062au0627u0646 u062au0648u0633u0637 u062fu0627u0646u0627 u062fu0631 u062fu0633u062a u0637u0631u0627u062du06cc u0627u0633u062a.rnrnu0628u0631u0627u06cc u0627u0637u0644u0627u0639u0627u062a u0628u06ccu0634u062au0631 u0628u0627 u0645u0627 u062au0645u0627u0633 u0628u06afu06ccu0631u06ccu062f.

u06ccu0632u062f: u062fu0631 u062fu0633u062a u0637u0631u0627u062du06cc...

u0646u0642u0634u0647 u0627u06ccu0646 u0627u0633u062au0627u0646 u062au0648u0633u0637 u062fu0627u0646u0627 u062fu0631 u062fu0633u062a u0637u0631u0627u062du06cc u0627u0633u062a.rnrnu0628u0631u0627u06cc u0627u0637u0644u0627u0639u0627u062a u0628u06ccu0634u062au0631 u0628u0627 u0645u0627u00a0u062au0645u0627u0633u00a0u0628u06afu06ccu0631u06ccu062f.

u0622u0630u0631u0628u0627u06ccu062cu0627u0646 u063au0631u0628u06cc: u062fu0631 u062fu0633u062a u0637u0631u0627u062du06cc...

u0646u0642u0634u0647 u0627u06ccu0646 u0627u0633u062au0627u0646 u062au0648u0633u0637 u062fu0627u0646u0627 u062fu0631 u062fu0633u062a u0637u0631u0627u062du06cc u0627u0633u062a.rnrnu0628u0631u0627u06cc u0627u0637u0644u0627u0639u0627u062a u0628u06ccu0634u062au0631 u0628u0627 u0645u0627u00a0u062au0645u0627u0633u00a0u0628u06afu06ccu0631u06ccu062f.

u06afu0644u0633u062au0627u0646: u062fu0631 u062fu0633u062a u0637u0631u0627u062du06cc...

u0646u0642u0634u0647 u0627u06ccu0646 u0627u0633u062au0627u0646 u062au0648u0633u0637 u062fu0627u0646u0627 u062fu0631 u062fu0633u062a u0637u0631u0627u062du06cc u0627u0633u062a.rnrnu0628u0631u0627u06cc u0627u0637u0644u0627u0639u0627u062a u0628u06ccu0634u062au0631 u0628u0627 u0645u0627u00a0u062au0645u0627u0633 u0628u06afu06ccu0631u06ccu062f.

u0645u0631u06a9u0632u06cc: u062fu0631 u062fu0633u062a u0637u0631u0627u062du06cc...

u0646u0642u0634u0647 u0627u06ccu0646 u0627u0633u062au0627u0646 u062au0648u0633u0637 u062fu0627u0646u0627 u062fu0631 u062fu0633u062a u0637u0631u0627u062du06cc u0627u0633u062a.rnrnu0628u0631u0627u06cc u0627u0637u0644u0627u0639u0627u062a u0628u06ccu0634u062au0631 u0628u0627 u0645u0627u00a0u062au0645u0627u0633u00a0u0628u06afu06ccu0631u06ccu062f.

u0633u06ccu0633u062au0627u0646 u0648 u0628u0644u0648u0686u0633u062au0627u0646: u062fu0631 u062fu0633u062a u0637u0631u0627u062du06cc...

u0646u0642u0634u0647 u0627u06ccu0646 u0627u0633u062au0627u0646 u062au0648u0633u0637 u062fu0627u0646u0627 u062fu0631 u062fu0633u062a u0637u0631u0627u062du06cc u0627u0633u062a.rnrnu0628u0631u0627u06cc u0627u0637u0644u0627u0639u0627u062a u0628u06ccu0634u062au0631 u0628u0627 u0645u0627u00a0u062au0645u0627u0633u00a0u0628u06afu06ccu0631u06ccu062f.

u062eu0631u0627u0633u0627u0646 u062cu0646u0648u0628u06cc: u062fu0631 u062fu0633u062a u0637u0631u0627u062du06cc...

u0646u0642u0634u0647 u0627u06ccu0646 u0627u0633u062au0627u0646 u062au0648u0633u0637 u062fu0627u0646u0627 u062fu0631 u062fu0633u062a u0637u0631u0627u062du06cc u0627u0633u062a.rnrnu0628u0631u0627u06cc u0627u0637u0644u0627u0639u0627u062a u0628u06ccu0634u062au0631 u0628u0627 u0645u0627u00a0u062au0645u0627u0633u00a0u0628u06afu06ccu0631u06ccu062f.

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی
0 سال
سال تجربه عملی و واقعی
0 نقشه
با طراحی اختصاصی
+ 0 پروژه
با ادارات، شرکتها، شهرداریها
کتاب نقشه اهواز دانا
کتاب نقشه تک نسخه ای کلانشهر اهواز
اپلیکیشن گردشگری خوزستان دگر

اپلیکیشن گردشگری خوزستان دگر

دریافت اپلیکیشن خوزستان دگر
راهنمای گردشگری استان خوزستان
توسعه مشترک: دانا (دانشنامه نقشه ای ایران) و دگر (دانشنامه گردشگری)

اپلیکیشن گردشگریار خوزستان

اپلیکیشن گردشگریار خوزستان

دریافت اپلیکیشن گردشگریار خوزستان
اپ رسمی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان
توسعه مشترک: دانا (دانشنامه نقشه ای ایران) و دگر (دانشنامه گردشگری)

برخی از مشتریان ما :

 • شهرداری مشهد
 • دانشگاه آزاد اسلامی – تهران مرکز
 • اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خوزستان
 • شهرداری اهواز : نقشه نوروزی 1390 1391 1392
 • شهرداری مناطق مختلف اهواز: 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 7
 • شهرداری آبادان : نقشه نوروزی 1392 آبادان ، نقشه نوروزی 1393
 • شهرداری شوشتر
 • شهرداری بندر ماهشهر : نقشه نوروزی 1393 – 1401
 • شهرداری بندر امام خمینی
 • سازمان آب و برق خوزستان
 • شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی خوزستان
 • شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی بوشهر
 • سازمان زیباسازی شهرداری اهواز
 • سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اهواز
 • سازمان بهسازی و نوسازی اهواز
 • سازمان ساماندهی میادین میوه و تره بار
 • سازمان نوسازی و بهسازی شهر اهواز
 • شورای اسلامی شهر اهواز
 • شرکت کشت و صنعت نیشکر دعبل خزاعی
 • اورژانس اهواز و اورژانس خوزستان
 • اداره کل امور مالیاتی خوزستان
 • شرکت امداد خودرو اهواز
 • حوزه علمیه استان خوزستان
 • اتحادیه موسسات اتومبیل کرایه اهواز
 • مدیریت امور شعب بانک صادرات
 • بانک صادرات خوزستان
 • بانک شهر
 • بانک مهر اقتصاد
 • معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اهواز
 • مرکز بهداشت غرب اهواز
 • مرکز بهداشت شرق اهواز
 • نقشه های مناطق عملیاتی دفاع مقدس
 • شرکت امداد خودرو اهواز
 • فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش اهواز
 • فروشگاههای زنجیره ای جانبو شیراز
 • هلال احمر خوزستان
 • دانشگاه علوم پزشکی بهبهان
 • شرکت تک نان جنوب – شعبه شیراز