امروز :

خدمات تهیه تصاویر ماهواره ای از سنجنده های بین المللی

دانا ازطریق ارتباط با معتبرترین شرکتهای بین المللی تهیه و تولید تصاویر ماهواره ای، آمادگی دارد تا طبق سفارش شرکتها، ادارات و سازمانهای مختلف، تصاویر ماهواره ای درخواستی را از مناطق سراسر جهان سفارش و تهیه نماید.

 

 

دانا : دانشنامه نقشه ای ایران   -    وابسته به شرکت طراحی فراگیر برآیند

          راهنمون