امروز :

نقشه شهر خرمشهر

به روزترین نقشه خرمشهر مورد استفاده دانا برای تولید محصولات نقشه ای، نقشه 1:2000 میباشد.

 

نقشه خرمشهر 1:2000

سیستم تصویر UTM

 

برشهای نقشه در ابعاد 1 به 1 (وضوح اصلی نقشه)

 

دانا : دانشنامه نقشه ای ایران   -    وابسته به شرکت طراحی فراگیر برآیند